Budujeme firmám kultúru rastu

Teesys s.r.o.
Továrenská 530/3
905 01 Senica

IČO: 45 714 746
IČ DPH: SK2023100530
DIČ: 2023100530

Obchodný register:
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka 26121/T

Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK58 1100 0000 0029 2684 3510
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Office Senica

Janka Kráľa 737/14
905 01 Senica

Office Bratislava

0100 Campus
Staré Grunty 18
841 04 Bratislava

Potrebujete svoj biznis posunúť o úroveň vyššie? Ozvite sa!

+421 917 818 668

YXJrZ3lyaXJ5JmdycmZsZipwYno=